Strengthening Māori research 
Whakamarohi rakahau Māori

Otago Polytechnic supports research by and with Māori and other indigenous cultures.
Ka tautoko a Te Kura Matatini i kā rakahau a te iwi Māori, ki te iwi Māori, me ētahi atu iwi taketake.

Our Kaitohutohu Office has responsibility for ensuring that all Otago Polytechnic research appropriately addresses issues pertaining to Māori in the conduct and outcomes of the research.

Te Rautaki Rakahau Māori (Māori Research Strategy) outlines Te Kura Matatini ki Otago Polytechnic Framework for Māori Research. This strategy is informed by the Māori Strategic Framework for Otago Polytechnic and the 2018 Memorandum of Understanding between Otago Polytechnic and Kā Papatipu Rūnaka. Te Rautaki Rakahau Māori aligns with the Ngāi Tahu 2025 Vision and the Otago Polytechnic Strategic Directions. The three key drivers for Māori research are:

  • Māori-centred knowledge creation
  • Maintaining a Māori-focussed international research culture
  • Developing a strong local and national Māori research culture.

 


 

Mā te Tari Kaitohutohu te takohaka kia aro tika kā rakahau katoa ki Te Kura Matatini ki Otago i kā take e pā ana ki te iwi Māori ki roto i kā mahi me kā whakaputaka o te rakahau.

Ka whakatakoto Te Rautaki Rakahau Māori i te pou tarāwaho mō kā rakahau Māori ki Te Kura Matatini ki Otago. Ka whakamōhiotia tēnei rautaki e te Māori Strategic Framework mō Te Kura Matatini ki Otago me te Manatu Whakamāramataka i waekanui i te Kura Matatini ki Otago me Kā Papatipu Rūnaka. Ka tūtika Te Rautaki Rakahau ki te Kāi Tahu 2025 Vision me te Otago Polytechnic Strategic Directions. E toru kā pūtake matua mō kā rakahau Māori:

  • Ko te auaha i kā mātauraka Māori
  • Ka mau tonu ki tētahi ahurea rakahau Māori ā-tāwāhi
  • Ka whakatipu i tētahi ahurea rakahau Māori ā-rohe, ā-motu