Kia whakapai i te rakahinoka ā-pāpori, ā-iwi hoki

How can we encourage economic development to benefit current and future generations, using an indigenous lens?

Me pēhea tātou e whakakaha i te whakawhanaketaka ohaoha kia whaipaika i kā reaka o nāianei, ā muri ake nei hoki, mā tētahi arotahi taketake? 


Social entrepreneurs are people who are alert to opportunities to address a social need. Indigenous entrepreneurship similarly identifies and takes opportunities to improve the circumstances of a collective group of indigenous people. For Māori in particular, this means not only working to benefit the community rather than just the individual, but also balancing the needs of today with those of future generations. 

Otago Polytechnic, the University of Otago, and UpStart (later powerHouse Ventures) collaborated to develop an innovative experiential entrepreneurship programme for Māori tertiary students, called He Kākano. This was a four week full-time programme which incorporated traditional and entrepreneurial practices daily into all aspects of the programme, with 80% of the time spent outside the classroom. He Kākano benefited from the Te Whata Business Model Canvas (see image below), developed for Māori by Corey Bragg, who works with Tokona te Ao - Tribal Economies, Te Rūnanga of Ngāi Tahu. 

Corey Bragg and Roma Simmons-Donaldson (a University of Otago honours student) then worked with Kāti Huirapa Rūnaka ki Puketeraki (KHRP) on a formal strategic planning and business modelling process, conducting two entrepreneurship workshops which embedded the cultural values and intergenerational aspiration of KHRP. Again the Te Whata Business Model Canvas was used. Funding for Roma Simmons-Donaldson's Summer Studentship was provided by Ngā Pae o Te Māramatanga, New Zealand's Centre of Māori Research Excellence.

Janine Kapa (Otago Polytechnic), Dr Diane Ruwhiu (University of Otago), Roma Simmons-Donaldson and Corey Bragg evaluated this work with KHRP. The overall outcomes of the work were positive. The workshops succeeded in stimulating and enhancing the economic development aspirations of KHRP. Te Whata was found to be an effective framework for the Rūnaka to collaboratively embark on a formal strategic planning and business modelling process. The result was that a specific business concept was established, including a plan to advance this concept which is currently in the process of implementation.  These tools and approaches have the potential to help enhance the social, cultural and economic aspirations of other indigenous communities, both locally and internationally.


E mataara ana kā rakahinoka ā-pāpori ki kā mea akitu hei whakapai i kā hiahia ā-pāpori. E tautuhi hoki ana te rakahinoka taketake kia whakapai i kā āhuataka ā-rōpū o kā iwi taketake. Inarā mō te iwi Māori, he nui ake te mahi hei whaihua mō te hapori i te mahi mō te takata noa iho, ā, kia whārite i kā hiahia o nāianei ki kā hiahia o kā rā kei te heke mai.

I mahi tahi a Te Kura Matatini ki Otago rātou ko Te Whare Wānanga ki Otago, ko UpStart (tāria te wā, ko powerHouse Ventures) kia whakawhanake i tētahi hōtaka rakahinoka wheako auaha mō kā mātauraka matua ākoka Māori, arā, ko He Kākano. E 4 kā wiki te roa o te hōtaka, ā, i whakauru i kā tikaka me kā riteka rakahinoka ki kā āhuataka rerekē o te karaehe ia rā, ia rā, e 80% te roa o kā mahi i waho i te karaehe. E āwhinatia a He Kākano e Te Whata Business Model Canvas (tirohia te whakaahua ki raro), i hakaia mā te iwi Māori e Corey Bragg, nāna i mahi ki Tokona te Ao - Tribal Economies ki Te Rūnanga o Ngāi Tahu.

Kātahi ka mahi tahi a Corey Bragg rātou ko Roma Simmons-Donaldson (he ākoka hōnore ki te Whare Wānanga o Otago), ko Kāti Huirapa Rūnaka ki Puketeraki (KHRP) hei hakaia tētahi mahere rautaki ōkawa me tētahi whakariteka pakihi, e arataki ana i kā awheawhe e rua, ā, i whakauru ēnei i kā whanoka pono ā-iwi me kā wawata tuku iho o KHRP. Ka mahia anōtia a Te Whata Business Model Canvas. I utua te tūraka ako ākoka o Roma Simmons-Donaldson e Ngā Pae o te Māramatanga.

I arotake a Janine Kapa (Te Kura Matatini ki Otago), rātou ko Tākuta Diane Ruwhiu (Te Whare Wānanga o Otago), ko Roma Simmons-Donaldson, ko Corey Bragg i ēnei mahi ki KHRP. He hua mārika kā putaka whānui o te mahi nei. I tutuki pai kā awheawhe kia whakamanawa, kia whakahaumako hoki i kā wawata ohaoha o KHRP. He pou tarāwaho tōtika a Te Whata mō te Rūnaka kia tīmata i kā mahere rautaki ōkawa i tētahi whakariteka pakihi. Ko te tukuka iho, i haka i tētahi ariā pakihi pū, i whakauru tēnei i tētahi mahere hei whakawhanake i tēnei ariā, ā, e whakahaeretia ana te ariā i tēnei wā. He māiataka tō ēnei taputapu me ēnei whakariteka hei whakahaumako i kā wawata ohaoha ā-hapori, ā-iwi hoki o ētahi atu pāpori taketake, ā-motu, ā-tāwāhi hoki.

 

July 2018